Laborator testare

Acasă Produse şi servicii Laborator testare

Laborator testare

Folosind prese de ultimă generație, realizăm la cerere încercări în domeniul betoanelor și a oțel-betonului.

Laboratorul de testare este autorizat ISC ca laborator cu gradul II de competență și autorizat AFER și își propune să răspundă cererii tot mai mari de pe piața construcțiilor.

Este dotat cu echipamente necesare și are asigurate condițiile de mediu precizate în standardele Europene necesare fiecărui material.

Încercări autorizate:

 • AR - armături de rezistență din OB, sârmă sau plase sudate
  • Caracteristici geometrice - încercări pentru oțel-beton
  • Eșantionare - încercări pentru oțel-beton
  • Îndoire la rece pe dorn - încercări pentru oțel-beton
  • Rezistența la tracțiune - încercări pentru oțel-beton
  • Starea suprafeței - încercări pentru oțel-beton
 • BBABP - beton, beton armat și beton precomprimat
  • Consistența betonului. Metoda tasării. Încercări pentru betonul proaspăt
  • Conținut aer oclus - încercări pentru beton proaspăt
  • Densitatea aparentă a betoanelor în stare proaspătă
  • Determinarea densității - încercări pe beton întărit
  • Eșantionare - încercări pe beton proaspăt
  • Grad de compactare - încercări pentru beton proaspăt
  • Pregătirea și păstrarea epruvetelor pentru încercări de rezistență - încercări pentru beton întărit
  • Rezistența la compresiune a epruvetelor - încercări pentru beton întărit
  • Temperatura - încercări pentru beton proaspăt
 • MBM - Materiale pentru betoane și mortare
  • Analize chimice (clor, sulfuri, etc). Încercări pe agregate naturale de râu
  • Conținut de humus - încercări pentru agregate naturale de râu
  • Curba granulometrică pe sorturi. Încercări pentru agregate naturale de râu
  • Densitatea în stare uscată; idem în stare de umiditate naturală - încercări pentru agregate naturale de râu
  • Densitatea soluției de aditivi - încercări pentru aditivi
  • Determinarea consistenței standard. Încercări pentru ciment
  • Determinarea conținutului de apă prin uscare în etuva ventilată. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor.
  • Determinarea masei reale și a coeficientului de absorbție al apei. Determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor
  • Determinarea masei volumice în vrac - încercări pentru agregate naturale de râu
  • Determinarea rezistențelor mecanice - încercări fizice pentru ciment
  • Determinarea stabilității - încercări pentru ciment
  • Determinarea timpului de priză - încercări pentru ciment
  • Echivalent de nisip - încercări pentru agregate naturale de râu
  • Încercări pentru determinarea caracteristicilor ale agregatelor. Determinarea formei granulelor. Coeficient de aplatizare
  • Încercări pentru determinarea caracteristicilor ale agregatelor. Determinarea formei particulelor. Coeficient de formă
  • Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Evaluarea părților fine. Încercare cu albastru de metilen
  • Părți levigabile - încercări pentru agregate naturale de râu

Dotări:

 • Presă întindere oțel - SERVOTRONIC HO 11 - 01 N - MATEST
 • Mașină pentru încercarea statica a betoanelor și cimenturilor la compresiune sau încovoiere: MATEST CYBER - TRONIC C109 2000 / 250 KN
 • Mașină de sitat: TECHNOPLAST MODEL SS 207/ 2

CERTIFICĂRI

 • Certificat nr. 3330
  Eliberat la data 09.02.2018
  ISC, București
 • Autorizație laborator de analize și încercări în construcții de gradul II, aparținând CIREX, pentru efectuarea de încercări și verificări de laborator conform cerințelor standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007.
 • Data autorizării: 09.02.2018